Čebelarska oprema Seražin 

 

KONTEJNER ZA PREVOZ S PRIKOLICO

Izdelujemo dva tipa, prvi nosi 8  in drugi 11 panjev….