Čebelarska oprema Seražin 

Vsako čebelarstvo potrebuje opremo za točenje medu – saj imamo čebele zato, da dobimo med. Ob naših začetkih na trgu skoraj ni bilo možno nabaviti primerne opreme. Tako smo bili prisiljeni tudi na tem področju sami reševati probleme. Naš prvi »izdelek« je bilo aluminijasto točilo. Koš smo kupili v trgovini in okoli njega naredili sod in pogon. Kmalu smo ugotovili, da tako točilo trga sate, je počasno in ne deluje dovolj dobro za naše potrebe. Tako je počasi zorela ideja, da bi kupili novo boljše točilo. Po pregledu ponudbe na trgu smo ugotovili, da nas kakovost prav nobenega izdelka ne prepriča. Vse je bilo preveliko in preokorno  – za naš način čebelarjenja neprimerno.

Za novo točilo smo postavili zahteve:

  1. Majhno
  2. Toči čim več satov
  3. Ne trga satov

Ker na trgu ni bilo primerne ponudbe samo naredili kasetno točilo na 8 satov. To točilo je (delno spremenjeno) kasneje izdeloval Logar. Ker je bilo točilo majhno (naša prva zahteva) v njem ni bilo prostora za obračanje kaset, zato jih je bilo potrebno dvigovati med točenjem. Z 8 sati je imelo dovolj veliko kapaciteto za naše potrebe. In uspel nam je veliki met k novi kakovosti, kar pomeni da ni trgalo satov med točenjem – kar je  Logar delno »izgubil« pri spremembah ki jih je naredil na svojem izdelku.

Z rastjo čebelarstva se je spet pojavila potreba po novem točilu. Tako smo ponovno postavili nove zahteve za točilo.

  1. Pri enem točilnem ciklu stoči vse sate iz panja (imeli smo 10 satne AŽ panje)
  2. Ročno obračanje kaset ni več dopustno
  3. Zaželeno je avtomatsko delovanje ali pa kot alternativa tudi ročno obračanje (namesto računalnika – še vedno obračanje s pomočjo motorja.
  4. Velikost je še vedno zelo pomembna – vendar ni več na prvem mestu.

 

Naredili smo tri odlična točila.

Prvo točilo je 6 satno samoobračalno točilo s klasičnim motorjem za točenje, s premikanjem ročice za obrate sate obrneš.  Po premeru ni nič večje od standardnih 4 satnih točil. Zaradi hitrega obračanja in kaset prilagojenih proti trganju satov se z njim toči hitro in je primerno za čebelarstva do kakih 100 panjev.  To točilo trenutno ne izdelujemo.

Drugo točilo je 12 satno in ima povsem avtomatsko točenje medu urejeno s 3 faznim motorjem in inverterjem – računalnikom. Glavna prednost je velikost (premer soda je 81 cm – in gre v sredino kontejnerja s čebelami) in ne trga satov. Premer soda je 81 cm.

V letu 2015 smo izdelali tudi 16 satno samoobračalno točilo – primerno za velika čebelarstva. Premer soda ima 91 cm. 

Občasno (ko zberemo dovolj naročil) naredimo serijo 12 in 16 satnih odličnih točil za trg. 

V naslednjem letu razmišljamo da bi naredili tudi serijo 6 satnih točil – če bo dovolj zanimanja.